logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

827 Невербална комуникација у настави страних језика и невербални елементи у релевантним врстама текста Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторИвана Трбојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/263-93-44
АуториЈелена Костић-Томовић
РеализаториЈелена Костић-Томовић, Милена Јовановић, Маја Матић, Наталија Панић Церовски, Војкан Стојичић
Општи циљевиИновација наставе побољшањем невербалне комуникације у настави страних језика и упознавањем с невербалним елементима у релевантним врстама текста
Специфични циљевиСтицање основних знања о функцијама и интеркултуралности знакова невербалне комуникације, као о невербалним елементима у релевантним врстама текста
Садржај и активности 1.Упознавање са значајем, функцијама и знаковима невербалне комуникације. 2. Сензибилизација за значај невербалне комуникације у настави, на часу и у комуникацији са ученицима и родитељима уопште. 3. Сензибилизација за културну условљеност невербалне комуникације и потребу за развој одговарајућих интеркултурних компетенција у оквиру наставе страних језика. 4. Сензибилизација за значај невербалне комуникације у превенцији сукоба и могућности у том погледу. 5. Проширивање знања о невербалним елементима у текстовима релевантним за наставу страних језика и њиховим значајем и упознавање могућности за оспособљавање ученика да те елементе исправно тумаче и користе.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)