logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

826 Моја учионица 2 – Oспособљавање наставника да коришћењем својих знања и умећа прилагоде наставу својој учионици Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаОксфорд Центар д.о.о., Добрачина 27, 11000 Београд
КоординаторЈелена Дујовић, ocentars@eunet.rs, 011/262-42-48, 065/227-73-59
АуториГордана Каћибо, Мира Франићевић
РеализаториГордана Каћибо, Гордана Ерцег, Анђелка Цолић, Јагода Гацић, Дарио Ристовић, Анђелија Ковачевић, Александра Мирков, Стив Ливер, Џени Дули
Општи циљевиУспешно планирање и програмирање рада и извођење наставе у корелацији са индивидуалним карактеристикама, могућностима и интересовањима ученика
Специфични циљевиОспособљавање наставника да програм и наставу прилагоде учeницима, да препознају и реше учестале проблеме који се јављају у настави и мотивишу ученике
Садржај и активности Семинар за наставнике енглеског језика „ Моја учионица 2“ састоји се од два интерактивна предавања и тринаест језичких радионица. Програм се састоји од пет модула (модул траје три сата). Сваки модул је тематска целина у оквиру које се обрађују језичке вештине и њихове подвештине. Пети модул говори о проблемима учења енглеског језика, нарочито о онима који се односе на мотивацију, дисциплину, неуједначеност знања, проблеме везане за писање. Током извођења семинара, од првог до четвртог модула учесници ће имати прилику да попуњавањем упитника утичу на садржај петог модула у оквиру назначених тема чиме се пружа могућност прилагођавања семинара захтевима групе.
Тематски садржаји: 1. Методе и начини презентације наставног материјала који ученицима помажу да стичу и развијају језичке вештине као и способност усмене и писане комуникације у свакодневном животу. 2. Примена метода и начина који обезбеђују подстицајан, пријатан, забаван и изнад свега успешан наставни процес. 3. Активности у настави којима се постиже уједначење планираних постигнућа ученика и обезбеђује да сваки ученик буде активан, задовољан и успешан. 4. Успешно планирање на годишњем нивоу и припрема часа у корелацији са индивидуалним карактеристикама, могућностима и интересовањима ученика. 5. Оцењивање језичких вештина, домаћих задатака, писмених задатка и контролних тестова. 6.Евалуација и самоевалуација наставника и ученика. 7. Препознавање, анализа и решавање специфичних проблема у настави енглеског језика.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)