logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

824 Континуирано усавршавање професора француског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење професора француског језика Србије, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторМилена Милановић, mmm.milena@yahoo.com, 011/218-65-35, 063/771-10-81
АуториТатјана Шотра-Катунарић, Нада Донков
РеализаториТатјана Шотра-Катунарић, Нада Донков, Анастазија Јадријев-Дошеновић, Милена Милановић, Данијела Милошевић, Маја Пуача Божић, Александра Војводић, Биљана Константиновић, Љиљана Тошић, Сузана Николић, Марина Ђурђевић, Драгица Вељковић, Славица Мијалковић
Општи циљевиКонтинуирано усавршавање професора француског језика
Специфични циљевиПодизање квалитета наставе француског језика и нивоа теоријског и практичног знања професора француског језика
Садржај и активности 1. Језичка вештина слушања. 2. Језичка вештина читања. 3. Тестирање и евалуација. 4. Комуникативни приступ у настави француског језика. 5. Образовање професора француског страног језика. 6. Провера и оцењивање у настави, анализа грешака у настави. 7. Сертификација француског као страног језика. 8. Рад са младим професорима.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника5-30
Трајањетри дана (24 бода)