logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

822 Ка бољем разумевању (5) – модул 1 Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење наставника енглеског језика Србије ЕЛТА, Немањина 28, 11000 Београд
КоординаторМарија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 011/361-644 локал 110, 063/210-460
АуториВера Савић, Драгана Миланковић, Љиљана Поша, Милица Савић, Наташа Јоновић, Маријана Чулић, Слађана Сретеновић- Јовановић, Радмила Поповић
РеализаториВера Савић, Драгана Миланковић, Љиљана Поша, Милица Савић, Наташа Јоновић, Слађана Сретеновић-Јовановић, Катарина Ристановић, Жељко Андријанић, Љиљана Бањанин Острогонац , Нада Ћираковић, Данијела Серафијановић, Габријела Лукић, Данијела Бојанић, Светлана Петровић, Љубиша Јовановић, Ана Трипковић, Душица Симић, Валентина Гаврановић, Татјана Јанцић
Општи циљевиУнапређење наставе енглеског језика у вишим разредима основних и средњих школа у Србији
Специфични циљевиПодизање нивоа стручних, теоријских и практичних знања наставника енглеског језика за рад са ученицима
Садржај и активности Оквирне теме: 1. Учење језичких вештина – читање, писање, слушање, говор, интегрисане вештине. 2. Организација рада на часу – рад у групама, коришћење табле, динамика рада, грешке у процесу учења, дисциплина на часу, кооперативно учење. 3. Стилови учења и предавања – вишеструка интелигенција, улоге наставника, психолошки аспекти учења, рад са ученицима различитих нивоа знања. 4. Наставне технике – коришћење поезије, приче, глуме, драмског текста, песама, диктата у настави, смех и хумор у настави. 5. Настава граматике, вокабулара и изговора. 6. Предвиђено је остваривање и садржаја о мотивисању ученика, култура и језик, тестирање и оцењивање ученика, планирање часа, аутономија у учењу страног језика у оквиру других тема.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)