logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

821 Интерактивна настава француског језика као страног Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаФилозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, 21100 Нови Сад
КоординаторСнежана Гудурић, sguduric@neobee.net, 021/458-688, 064/283-02-98
АуториСнежана Гудурић, Светлана Костовић
РеализаториСнежана Гудурић, Драгана Дробњак, Наташа Радусин-Бардић, Светлана Костовић, Јована Милутиновић, Јелица Петровић
Општи циљевиУнапређење наставе француског језика као страног; Мотивисање наставника и ученика за постизање бољег успеха кроз заједнички рад у оквиру интерактивне наставе
Специфични циљевиПодизање општих језичких компетенција професора француског језика и компетенција из савремене дидактике страних језика, педагогије и психологије
Садржај и активности Предвиђени су садржаји везани за унапређивање језичких компетенција, односе између француског и српског језика са тежиштем на елементима негативног, односно могућностима позитивног трансфера између два језика: 1. Културолошки садржаји обухватају савремени франкофони свет, културу и начин живота, а дидактички мотивацију, рад у групама, (ауто)евалуацију и (ауто)корекцију. 2. Педагошки модул обухвата садржаје везане за васпитно-образовне процесе у савременој школи (индивидуалност, различитост, аутономност, демократичност, еманципација и настава „по мери ученика”), с тежиштем на алтернативним педагошким концепцијама и школама. 3. Психолошки модул обухвата садржаје фокусиране на узрасне карактеристике ученика основних и средњих школа са ослонцем на аспекте когнитивног, социјалног и емоционалног развоја.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)