logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

82 Проактивно управљање климом у одељењу трансакциона анализа у учионици (групи) Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
Институција"Life coaching", Агенција за едукацију и консалтинг, Владике Ћирића 6, 21100 Нови Сад
КоординаторДрагана Јовановић-Бока, boka@nscable.net, 021/493-533, 064/119-65-72
АуториДрагана Јовановић-Бока, Лидија Дошен
РеализаториДрагана Јовановић-Бока, Лидија Дошен, Мирослава Вучетић-Ћирић
Општи циљевиУсвајање концепата и метода Трансакционе анализе ради развоја личних способности просветних радника за управљање стимулативном радном климом у одељењу
Специфични циљевиУпотреба афирмација као ефикасан метод рада у одељењу и фазе развоја групе; Превенција нежељеног понашања у одељењу и методе Трансакционе анализе
Садржај и активности 1. Уговор као средство планирања промене (Fanita English, тространи уговор, активна партиципација свих актера за ефикасан рад у одељењу). Активности: Креирање Уговора са одељењем; Уговора о личном напредовању ученика; Уговора о професионалним циљевима. 2. Вођење ученика у одељењу до „ОК позиције“ (Фазе развоја групе; Такман и врсте интервенција – функционална понашања вође и психодинамика у одељењу). Активности: Идентификација фаза развоја групе, жељених и нежељених интервенција на групно поље . 3. Употреба функционалних „его стања“ као могућности за ефикасно реаговање (комбинација структурирајућег и негујућег васпитног приступа; Значај креативности и мотивација из Слободног детета, Употреба пет функционалних „его стања“ као могућност избора за реаговање). Активности: Егограм у функцији планирања промене реаговања и вежбање различитих его одговора. 4. Управљање дносима између ученика и просветних радника у зависности од планиране структуре часа (начини структуирање времена, структурa часа) Активности: Темпограм као метод анализе активности у групи, анализа активности у одељењу на нивоу група. 5. Шта просветни радници могу да ураде у вези са патолошким процесима на нивоу појединца у одељењу. (Врсте скрипта и елементи – Забране и драјвери; Позитивни алати – афирмације, стоукови, дозволе). Активности: вежбање метода трансакционе анализе на примерима. 6. Теорија развојних циклуса Пам Левин (подршка за лични раст и развој просветних радника и ученика у одељењу). Активности: Идентификација личних афирмација просветних радника путем вежбе Овали Пам Левин и вежбање у паровима. Анализа потреба ученика и браинсторминг употребе афирмација на нивоу велике групе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)