logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

819 Заједнички европски оквир за живе и класичне језике: теорија и пракса Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторИвана Трбојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/263-93-44
АуториЈелена Филиповић, Милена Јовановић, Оливера Дурбаба, Војкан Стојичић
РеализаториЈелена Филиповић, Милена Јовановић, Оливера Дурбаба, Предраг Мутавџић, Војкан Стојичић
Општи циљевиУсавршавање методичко-дидактичких компетенција наставника и упознавање са новинама у настави страних и класичних језика; Заједнички европски оквир за живе и класичне језике: учење, настава, оцењивање (ЗЕОЈ)
Специфични циљевиТеоријско разматрање и практична примена ЗЕОЈ, према методичким принципима; Повезивање теорије и праксе у организацији часа
Садржај и активности 1. Теоријска разматрања одређених сегмената ЗЕОЈ (евалуација и Европски језички портфолио) и на њима засновани конкретни поступци у процесу реализације наставе (предавања и дебате); 2. Практични примери у функцији оспособљавања наставника за интерактивну наставу и коришћење савремених средстава, што подразумева креативно осмишљавање дидактичких материјала у сврху активног укључивања ученика у процес наставе, уз презентацију одговарајућих модела за сваку фазу наставног процеса (презентације и радионице).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)