logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

818 Ефикасно оперативно планирањe наставе немачког језика кроз унапређивање компетенција наставника Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, 11000 Београд
КоординаторАнита Малешевић, anita.malesevic@gmail.com, 063/247-047
АуториНевена Вранеш, Биљана Букинац
РеализаториНевена Вранеш, Биљана Букинац
Општи циљевиОснаживање компетенција наставника за ефикасно оперативно планирање у настави немачког језика
Специфични циљевиУпознавање са законским оквиром за планирање и стандардима компетенција наставника ради ефикасног оперативног планирања наставе немачког језика
Садржај и активности 1. Упознавање са законским оквиром за планирање наставног процеса. 2. Сагледавање Стандарда компетенција наставника ради унапређивања сопствене праксе. 3.Примена модела обрасца за оперативно планирање наставне целине (Приказ модела обрасца за планирање наставне целине са методичко-дидактичким елементима плана; Израда плана одређене наставне целине и презентација). 4. Коришћење уџбеничког комплета „Prima“. 4. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)