logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

817 ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење наставника енглеског језика Србије ЕЛТА, Немањина 28, 11000 Београд
КоординаторМарија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 011/361-644 локал 110, 063/210-460
АуториРадмила Поповић, Вера Савић, Драгана Миланковић
РеализаториДанијела Серафијановић, Катарина Ристановић, Вера Савић, Радмила Поповић, Ана Трипковић
Општи циљевиУнапређење наставе енглеског језика; Успостављање оквира за перманентно стручно усавршавање наставника енглеског језика у Србији
Специфични циљевиРазмена искустава и практична примена наученог; Дискусија о актуелним стручним темама; Сарадња између наставника у земљи и иностранству
Садржај и активности Пленарна предавања познатих лингвиста и стручњака из области методике енглеског језика, као и учествовање у бројним радионицама. Радионице су подељене у тематске целине (методика наставе, настава на најмлађем узрасту, тестирање и евалуација, стручно усавршавање наставника, пословни енглески, енглески као језик струке, примена рачунара у настави енглеског језика и менаџмент у настави истог језика). Другог дана конференције Удружење организује годишњу Скупштину на којој се доносе одлуке и изводе закључци. Одржавају се и округли столови, серије предавања и радионица посвећених некој актуелној теми која је, по оцени већине чланова Удружења, од велике важности за наставнике енглеског језика у Србији. Евалуација конференције се спроводи на неколико нивоа: евалуација сваке презентације понаособ, као и евалуација целокупне конференције.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)