logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

816 Електронски речници у настави страних језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторИвана Трбојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/263-93-44
АуториЈелена Костић-Томовић
РеализаториЈелена Костић-Томовић, Маја Матић
Општи циљевиУнапређење наставног процеса применом електронских речника и других извора на Интернету на часу немачког језика, као и у самосталном раду ученика
Специфични циљевиУпознавање учесника са електронским речницима и могућностима њихове примене у настави и самосталном раду ученика
Садржај и активности 1. Преглед електронских речника на компакт-диску и на интернету (једнојезични, двојезични, вишејезични). 2. Карактеристике електронских речника на компакт-диску и на интернету и критеријуми за њихово вредновање. 3. Могућности за примену електронских речника у настави на часу, а пре свега у самосталном раду ученика, ради осавремењивања наставе, осамостаљивања ученика у процесу учења страног језика, развоја информационе и лексикографске корисничке компетенције. 4. Могућности за примену електронских речника у настави на часу и у самосталном раду ученика, ради развоја лексичке компетенције и језичке компетенције уопште. 5. Методе за развој лексикографске корисничке компетенције код наставника и ученика. 6. Могућности за примену других извора на интернету у настави страних језика.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)