logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

815 Аутономија наставника и ученика у настави страних језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаКреативна педагогија, Косовска 77, 12000 Пожаревац
КоординаторЖивкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012/541-796, 064/372-65-02
АуториНаташа Берић, Живкица Ђорђевић, Радиша Ђорђевић
РеализаториНаташа Берић, Живкица Ђорђевић, Радиша Ђорђевић, Тина Поштић, Милош Јеремић
Општи циљевиПрипремање и оснаживање учесника за остваривање професионалне аутономије и доживотног образовања у настави страних језика
Специфични циљевиОдговорност наставника и ученика за сопствено учење и напредовање, уочавање улоге наставника у формирању навика у учењу и мотивацији ученика
Садржај и активности 1. Упознавање са основним постулатима, институцијама и документима који се баве наставом страних језика на националном и интернационалном нивоу. 2. Упознавање лепезе улога наставника у учионици – од традиционалних до савремених – и њихова примена на делу; Зашто не смемо унапред одбацити традиционалне технике наставе? Ефикасност пре свега. 3. Како препознати добар уџбеник (а можда једног дана и објавити свој) Елементи граматике, речника, вештина, пројеката и комуникативних функција у уџбенику страног језика. 4. Развој самосталности код ученика – како је подстаћи (Клима у учионици и оцењивање као битни фактори утицаја на самосталност ученика – посебан осврт на оцењивање продуктивних вештина – говор и писање). 4. Елементи професионалног самопоуздања у оквиру питања: Када верујем у оно што радим? Шта ме чини задовољним/задовољном после успешног часа/теме/тромесечја? Шта ми смета у раду? Да ли преиспитујем свој начин рада? Да ли су ми оцене објективне? Добра сарадња у већу страних језика – опција или неопходност?
Основне активности у раду су: Анализа сопствене праксе учесника, искуства из досадашњег рада; Анализа понуђених материјала из различитих уџбеника, законодавства и програмских докумената; У оквиру самоевалуацие оспособљавање учесника за сопствени развој и планирање наставног рада.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)