logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

814 Variety as the Spice of ELT Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториБиљана Пиповић, Ивона Ранђеловић
РеализаториБиљана Пиповић, Ивона Ранђеловић
Општи циљевиПомоћи наставницима да постану ефикаснији и постижу боље резултате коришћењем одговарајуће методологије прилагођенe природи самих ученика
Специфични циљевиПоказивање активности, игара и песама које могу унети разноврсност у наставу енглеског језика, побољшати мотивацију и довести до бољих резултата
Садржај и активности Прва радионица Let’s get to know you! Циљ је показати наставницима различите активности које воде ка упознавању ученика како би касније у току рада могли правилно изабрати и прилагодити наставне методе/стратегије потребама, интересовањима и начинима стицања знања већине ученика. Ове активности такође помажу ученицима да идентификују јединствене таленте, способности и снаге које поседују, а самим тим повећају своје самопоуздање. Прeдевиђене су активности као што је Венов дијаграм, Речник, Одакле сам, Двоминутни миксер, Пусто острво и Лов на фотографију. Друга радионица Let’s read! треба да покаже наставницима како на креативан начин радити са било којим текстом који се користи у настави са најмање времена за припрему часа. Полазници добијају два текста – један кратак и један дужи и активно учествују у активностима Прошири/Скрати/ Реконструиши/Преправи текст, Квиз, Повежи речи, Реакције, Помози наставнику!, Нова реч! Грешка!. Трећа радионица As I see it… Наставници ће чути десет једноставних, али целисходних савета како да ученицима олакшају учење енглеског језика као страног и унапреде њихову флуентност у све четири језичке вештине. Савети ће бити пропраћени илустративним примерима и у вези су са усвајањем страног језика, местом граматике и вокабулара у процесу учења језика, „негативним трансфером“, везаним говором, креативним писањем, домаћим задацима, значајем постављања/остварења циљева часова, вршњачким учењем, вишеструким интелигенцијама и мултимедијалним средствима. Трећа радионица Let’s do it in a different way! обухвата обраду и увежбавање граматичких јединица на другачији креативан начин. Наставници добијају различите задатке у којима се од њих тражи да им додају „састојке“ који ће одговарати „укусу“ њихових ученика да би их они лакше прихватили. Добиће и савете како то могу даље да развијају кроз ваннаставне активности, уз употребу мултимедијалних средстава (видео-записи са урађеним пројектима). Четврта радионица Let’s sing! има за циљ да прикаже наставницима шта могу урадити са песмом – увежбавати изговор и интонацију, вежбати граматику и нови вокабулар, написати нову песму коришћењем кључних речи, написати критику, написати имејл извођачу... Након уводне активности, следи неколико примера: What a wonderful world (Sam Cooke), Because you loved me (Celine Dion), I am sailing (Rod Stewart), Lemon tree (Fool’s Garden) и Believe (Cher).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесникаод 20 до 30
Трајањеједан дан (8 бодова)