logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

812 Schule im Wandel (Школа у променама) Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаГете институт (GOETHE Institut), Кнез Михајлова 50, 11000 Београд
КоординаторРоземари Бјелић, bjelic@belgrad.goethe.org, 011/303-18-10
АуториБарбара Бреслау (Barbara Bresslau), Петра Климасцик (Petra Klimaszyk), Хилдегард Мајстер (Hildegard Meister), Кларисе Коста Афонсо (Clarisse Costa Afonso), Ролф-Јирген Кевич (Rolf-Jürgen Köwitsch)
РеализаториСоња Урошевић, Тинда Кадар
Општи циљевиПобољшање и усавршавање наставе немачког језика у основним и средњим школама; Подстицање мотивације наставника за усавршавањем наставног процеса, Пpеношење потребних методичко-дидактичких компетенција, техничких знања и метода у настави страног језика и оспособљавање за њихову примену у сопственој настави
Специфични циљевиПроширивање знања о актуелној ситуацији у школама где се изводи иновативна настава; Проширивање и развој педагошких, методичких, метакогнитивних и медијско-дидактичких компетенција.
Садржај и активности 1.Оријентација на moodle-платформи. 2. Стицање потребне техничке компетенције. 3. Језичке компетенције, понашање наставника, методика и дидактика у настави немачког језика, интегрисање језичких вештина – комуникација и креативност, вежбе и задаци, педагошки концепти и пројекти у настави, планирање и спровођење наставног процеса. 4. Почетак учења страног језика, рад са пројектима у настави са напредним ученицима, учење подучавањем (размена искустава, упознавање са примерима из праксе, карактеристике, сакупљање идеја, практична примена тј. планирање наставе и пројеката).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.