logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

809 Eвалуација и сертификација у настави француског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, 11000 Београд
КоординаторАнита Малешевић, anita.malesevic@gmail.com, 063/247-047
АуториАнка Ивковић, Јовица Микић
РеализаториАнка Ивковић, Јовица Микић
Општи циљевиУнапређивање способности наставника да вреднују постигнућа ученика кроз све језичке активности
Специфични циљевиРазвијање способности наставника да осмисле и примењују инструменте вредновања у школском систему
Садржај и активности 1. Типови и критеријуми евалуације. 2. Дескриптори по нивоима из Заједничког европског оквира. 3. Концепција испита DELF. 4. Активности: Заједничко читање и коментарисање текста о критеријумима евалуације; Слушање тонских записа говорних продукција ученика и бројчано оцењивање уз образлагање оцена; Груписање и усаглашавање критеријума према дескрипторима из Заједничког европског оквира; Поређење критеријума из праксе са основним појмовима за вредновање DELF; Састављање типологије грешака према различитим узроцима – околности под којима се обавља евалуација, јасноћа упутства, примењена мисаона операција, претходно знање; Примењивање усклађених дескриптора према скали вредновања на примерима ученичких продукција – аудио записи и писани састави. 5. Дискусија о применљивости стечених знања током семинара.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)