logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

808 E-learning у настави страних језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторИвана Трбојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/263-93-44
АуториЈелена Костић-Томовић
РеализаториЈелена Костић-Томовић, Ненад Томовић, Маја Матић
Општи циљевиПримена иновативних средстава, материјала и метода у настави страних језика и осамостаљивање ученика у процесу наставе страног језика; Унапређење наставе страних језика
Специфични циљевиУпознавање наставника са могућностима за примену различитих извора на Интернету (wiki странице, VLE платформе, форуми, портали, друштвене мреже итд.) у циљу унапређења наставе страних језика и у циљу самоусавршавања; Развој рачунарске и информационе компетенције наставника и ученика.
Садржај и активности 1. E-learning – основне информације. 2. Упознавање са wiki страницама, њиховом израдом, могућностима за примену у настави (са посебним освртом на наставу страног језика). 3. Упознавање са VLE (virtual learning environment) платформама, коришћењем одговарајућих софтвера и креирањем курсева, с посебним освртом на наставу страног језика. 4. Упознавање са осталим могућностима за коришћење садржаја на интернету (форуми, друштвене мреже, информативни портали) у настави страних језика. 5. Упознавање са могућностима за самостално усавршавање у области e-teaching путем интернета (портали, форуми, професионалне мреже).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)