logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

807 E-learning и Blended learning у настави немачког језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаГете институт (GOETHE Institut), Кнез Михајлова 50, 11000 Београд
КоординаторРоземари Бјелић, bjelic@belgrad.goethe.org, 011/303-18-10
АуториТиндa Кадар, Соња Урошевић
РеализаториТиндa Кадар, Соња Урошевић
Општи циљевиПобољшање и осавремењивање наставе немачког језика у основним, средњим и вишим школама и на факултетима увођењем новог дидактичко-методичког приступа реализацији наставног процеса уз помоћ коришћења moodle-платформе
Специфични циљевиСтицање техничке компетенције за коришћење moodle-платформе у настави; Оспособљавање за коришћење материјала и дидактизација материјала на Интернету, као и оспособљавање и усавршавање стечених дидактичких и методичких знања за рад на Интернету у настави немачког језика
Садржај и активности Први део: 1. Moodle-платформа (Оспособљавања за коришћењe система moodle, упознавање са свим облицима рада који су могући на платформи, креирање и управљање наставним материјалом и задацима у оквиру платформе, употреба платформе за комуникацију, као што су чет, форум, вики, итд; планирање наставе – додела различитих улога учесницима семинара). 2. Интернет у настави немачког језика (Припрема и планирање наставе немачког језика уз помоћ информација са интернета; Блог као медиј за презентацију и комуникацију; Интернационални интернет-пројекти у настави немачког језика; упознавање са пројектима и планирање пројеката, успешна комуникација између учесника пројекта.) 3. Упознавање учесника са интернационално признатим и код нас акредитованним курсем ММФ (MMF).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.