logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

806 Cambridge Summer School Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаДата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, 11000 Београд
КоординаторАнита Малешевић, anita.malesevic@gmail.com, 063/247-047
АуториБранко Стојановић
РеализаториГери Андерсон, Олха Мадилус
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за коришћење савремених метода и техника рада у наставни енглеског језика
Специфични циљевиСтицање знања и усвајање нових информација о CLIL мeтoди (Content and Language Integrated Learning) и новим мултимедијалним средствима у настави
Садржај и активности 1. Сaврeмeнe мeтoдe и тeхникe у нaстaви eнглeскoг јeзикa (интернет, интерактивна бела табла, видео-материјали, електронске књиге). 2. Примена методе CLIL – учење језика у оквиру садржаја других наставних предмета. 3. Радионице – наставници износе своја искуства и предлажу конкретне активности везане за ову методу, закључак. 4. Радионице – упознавање и примена нових технологија у настави енглеског језика. 5. Повезивање нових медија и мeтoде CLIL. 6. Интерактивне радионице – наставници, у групама, осмишљавају часове о задатој теми. 7. Дискусија и размена идеја. 8. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)