logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

804 Функционална писменост Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, 32100 Чачак
КоординаторЉиљана Војиновић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-41-33
АуториСања Перовановић, Бојан Памучар
РеализаториСања Перовановић, Бојан Памучар, Весна Јеротијевић
Општи циљевиРазвијање свести о значају функционалне писмености за образовна постигнућа ученика, њена повезаност са разноликом професионалном оријентацијом и животном свакодневицом
Специфични циљевиПовезивање наставних садржаја из Правописа, граматике, језичке културе и књижевности са другим наставним областима и предметима
Садржај и активности 1. Уводна расправа о методи наставе писмености; Демонстрација методе наставе писмености у три корака – Основни текст правописног вежбања; Допунска вежбања; Појмовник. 2. Разрада методе наставе писмености у три корака – Веза наставе писмености са фонетиком, морфологијом и грађењем речи; Веза наставе писмености са синтаксом; Веза наставе писмености са језичком културом и књижевношћу. 3. Синтеза наставе правописа, граматике, језичке културе и књижевности ради развијања функционалне и креативне писмености.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)