logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

803 Тумачење драмског дела у настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаИздавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Цара Душана 48, 11000 Београд
КоординаторАлександра Борисављевић, aleksandra.borisavljevic@logos-edu.rs, 011/263-65-20, 060/800-11-05
АуториБранка Јакшић-Провчи, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо
РеализаториБранка Јакшић-Провчи, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Предраг Петровић
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији и њихово упознавање са новим приступима тумачењу драмског текста
Специфични циљевиОстваривање интерпретације драмског дела увидом у читалачке компетенције ученика; Коришћење медија и Интернета у настави; Подстицање наставника да радом у наставној пракси примењују стечена знања и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности
Садржај и активности 1. Драмски текст у савременој настави књижевости. 2. Савремени приступи интерпретацији драмског текста (рецепцијски, наратолошки...). 3. Коришћење медија и интернета у настави књижевности. 4. Напредне технике рада у Методици наставе књижевности и српског језика (примери наставних интерпретација, организација часова на којима се изучава драмско дело путем примене савремених методичких система (проблемска настава, учење путем откривања; мултимедијалност у настави драме). Саржаји предвиђени да се реализују у оквиру наведених тема: особености драмског проучавања у настави; иновативно тумачење драмских текстова; организација часова на којима се изучава драмско дело путем примене савремених методичких система (проблемска настава, учење путем откривања...); мултимедијалност у настави драме; компаративно изучавање епских народних песама о Боју на Косову, народне песме „Бановић Страхиња“, народне бајке „Биберче“ и истоимених драмских дела савремених српских писаца (Љ. Симовића, Б. Михајловића Михиза, Љ. Ђокића итд.); стваралачке активности у настави књижевности (драматизација књижевног текста, припрема сценарија за драмско извођење).

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)