logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

802 Структура и форма писаних и усмених облика изражавања у настави и ваннаставним активностима Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториМиомир Милинковић, Мирјана Стакић
РеализаториМиомир Милинковић, Мирјана Стакић, Милка В. Николић, Мирјана Чутовић
Општи циљевиОстваривање потребе за сталним неговањем и развијањем културе говора учитеља, васпитача и наставника у свим формама усменог и писаног изражавања
Специфични циљевиСпособност јасног, елоквентног говорног уобличавања знања, мисли; Профилисање адекватног језичког израза у говорним ситуацијама и тематским садржајима
Садржај и активности 1. Структура писаних и усмених модела изражавања (информативно упознавање учесника семинара са усменими писаним моделима изражавања; дефиниција теме – прикупљање грађе; израда композиционог плана; распоред детаља; стилско уобличавање текста; израда композиционог плана за тему коју група између предложених тема одабере). 2. Разговор, дискусија, полемика, доказивање, излагање (Упознавање учесника семинара са наведеним моделима; Рад по групама, реализација конкретног задатка ). 3. Констатација, информација, приповедање, поистовећивање (Примењује се модел рада под бројем два). 4. Приказ, пригодни говор, реферат, уметничка репортажа, есеј (Примењује се модел рада под бројем два и три). 5. Евалуација семинара
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)