logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

801 Стваралачки приступ часовима српског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, 11000 Београд
КоординаторВиолета Кецман, violetakecmann@gmail.com, 065/918-70-87
АуториЈадранка Милошевић, Виолета Кецман
РеализаториЈадранка Милошевић, Виолета Кецман
Општи циљевиУнапређивање образовно-васпитног рада; Постизање квалитетније и занимљивије наставе српског језика и књижевности; Методичко усавршавање професора српског језика
Специфични циљевиПодстицање креативних потенцијала и наставника и ученика; Опособљавање наставника за коришћење разноврсних метода и техника рада у настави српског језика и књижевности; Осавремењивање наставе применом савремених технологија; Развијање истраживачког рада и наставника и ученика; Увођење критичког односа према репродуктивном знању; Корелација међу предметима који се могу повезати са наставом српског језика
Садржај и активности 1. Стваралачка настава књижевности на примерима књижевних дела. 2. Стваралачка настава граматике на примерима из језика. 3. Мотивација за предмет српски језик и књижевност. 4. Развијање креативних потенцијала код ученика. 5. Савремена визуелна средства као подстицај у настави. 6. Примена рачунара у настави. 7. Израда и примена наставних средстава. 8. Завршне активности (закључивање, формирање ставова, решавање проблема, процена и самопроцена).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)