logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

800 Стваралачке активности у настави књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаИздавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Цара Душана 48, 11000 Београд
КоординаторАлександра Борисављевић, aleksandra.borisavljevic@logos-edu.rs, 011/263-65-20, 060/800-11-05
АуториНаташа Станковић Шошо, Бранка Јакшић Провчи, Бошко Сувајџић, Предраг Петровић
РеализаториНаташа Станковић Шошо, Бранка Јакшић Провчи, Бошко Сувајџић, Предраг Петровић
Општи циљевиУпознавање наставника са стваралачким приступима тумачењу књижевноуметничког текста; Унапређивања знања наставника из методике наставе књижевности
Специфични циљевиОстваривање интерпретације књижевног текста увидом у читалачке компетенције ученика; Оспособљавање наставника за примену разноврсних облика рада подстакнутих текстом (нпр. истраживачко, интерпретативно и доживљајно читање књижевног дела; креативне игре). Наставници планирају стваралачке активности у раду, водећи рачуна о корелацији наставе књижевности са садржајима из области говорног и писаног језика.
Садржај и активности 1. Функција и значај стваралачких активности у настави књижевности. 2. Планирање и примена стваралачких активности у наставном процесу. 3. Коришћење звучне читанке, медија и интернета у настави књижевности. 4. Стваралачки приступи интерпретацији књижевноуметничког текста (изражајно читање лирских песама и казивање напамет наученог одломка; драматизација одломка, сценско извођење драмског текста по улогама). 5. Корелација наставе књижевности са другим областима језика. 6. Рад на књижевним и лингвометодичким текстовима, размена у групама и између група. 7. Креативне игре као вид провере ученичких постигнућа. 8. Стваралачке активности (игра асоцијације, квиз, креативна слагалица, игра речима, укрштеница, писање састава о задатој теми) на основу којих се добија инфрмација да ли су ученици упознали, разумели и доживели књижевно дело. 9. Прилагођавање наставног процеса могућностима ученика.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)