logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

8 Улога школског библиотекара – од плана набавке до расхода библиотечке грађе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаБиблиотека града Београда, Кнез Михаилова 56, 11000 Београд
КоординаторНада Арбутина, arbutina@bgb.rs, 011/202-40-26, 061/880-20-52
АуториНада Арбутина
РеализаториНада Арбутина, Татјана Перовић, Оливера Калдешић, Јелена Дедић
Општи циљевиОпшти циљ програма јесте јачање професионалних капацитета школских библиотекара за обављање стручних послова у циљу унапређења рада школских библиотека
Специфични циљевиОспособљавање школских библиотекара за самостално обављање основних библиотечких послова и задатака као и организовање рада школске библиотеке у складу са васпитно-образовним захтевима наставе, усклађивање са савременим тенденцијама у библиотекарству и њихова примена у пракси
Садржај и активности 1. Сегменати рада при пријему и расходу библиотечког материјала (пратећа документација, инвентарна књига, обрасци за расход и сл). 2. Поступак са публикацијом.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника10
Трајањеједан дан (6 бодова)