logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

796 Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних 2 Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаСавез славистичких друштава Србије, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторНаташа Станковић-Шошо, natasoso@eunet.rs, 011/263-91-49, 069/611-971
АуториЉиљана Бајић
РеализаториЉиљана Бајић, Вељко Брборић, Петар Буњак, Александра Корда Петровић, Миодраг Павловић, Наташа Станковић Шошо
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника српског језика и књижевности и наставника страних (словенских) језика у основним и средњим школама и на факултетима
Специфични циљевиУнапређивање наставне теорије и праксе новим научним достигнућима у науци о језику, славистици, науци о књижевности и методици наставе
Садржај и активности I. У оквиру главне теме 18. когреса Савеза славистичких друштава Србије планира се организација рада по следећим секцијама: српски језик; књижевност; словенски језици као матерњи, инословенски и страни; настава српског језика и књижевности. (У свакој од наведених секција реферате, који су посвећени водећим научним, стручним и методичким питањима, излагаће еминентни стручњаци из земље и иностранств.)а II. Методичке радионице обухватају најзначајнија питања методичке праксе из области српског језика и књижевности и словенских језика и књижевности као матерњих, инословенских или страних. Оквирне теме: 1. Савремена настава српског језика и књижевности. 2. Настава српског језика и језичког изражавања у савременом контексту. 3. Настава словенских језика у основним и средњим школама.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)