logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

794 Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаКЛЕТТ друштво за развој образовања, Светозара Ћоровића 15/4, 11000 Београд
КоординаторТијана Јевремовић, tijana@klett.rs, 011/334-83-84, 063/107-85-01
АуториЗлатко Грушановић
РеализаториЗлатко Грушановић, Милош Анђелковић
Општи циљевиДрамски приступ и позоришно стваралаштво унутар школског система треба да преиспита постојећи рад са децом и младима у извођачкој уметности и омогући да се на један креативни и стваралачки начин усвоји знање. То треба да подстакне боље вредновање и стимулацију, како наставника који раде са ученицима, тако и саме ученике да научено примењују а не само пасивно усвајају.
Специфични циљевиПобољшање читалачког разумевања ученика кроз драматизацију и сценског представљања ученика
Садржај и активности Тематске целине: 1. Драмски текст и позориште. 2. Драмска структура. 3. Драматизација књижевних текстова. 4. Техника глуме. 5. Драмске секције. 6. Рад са ученицима. 7. Излагања – драма и позориште; основни драмски жанрови; епско и лирско у драмском књижевном роду; драмско у епском и лирском књижевном роду. 8. Радионице драматизације недрамских текстова – развијање свести о радњи као промени и размени, разлог за избор радње и средства за извршење, елементи радње, карактеризације јунака и других драмских елемента, знање о лику и биографије као основе за лик, стварање драмске ситуације, сценске радња, и утицај драмског поступка и елемената сценске уметности на рецепцију ученика (аудитивна и визуелна рецепција, напетост, презентације приче, сцена, глума), драмски принцип у настави и образовни, васпитни и практични циљеви наставног процеса, драмски елементи и мотивација ученика за доживљавање књижевног дела. 9. Радионице режије и глуме – рад са глумцима и ученицима на припремању представе, драмске секције, обједињавање стечених знања о основним елементима глуме и њихова примена на сцени (ко, шта, због чега – мотив), зашто – циљ, где, када, како), сценско извођење, развој језика (лексичке и семантичке вежбе) и комуникације код ученика, извођење драматизованог текста.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)