logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

792 Речи у круговима живота – методички приступ лексици Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториНаташа Николић, Павле Ковачевић
РеализаториНаташа Николић, Павле Ковачевић
Општи циљевиСтицање знања о организацији наставе лексике у настави свих предмета и могућностима употребе речи у комуникацији и стваралаштву
Специфични циљевиСaзнавање о начину развоја лексичких способности ученика, тумачењу значења речи, њиховог коришћења и могућностима богаћења речника у настави
Садржај и активности 1. Настав лексике у наставним плановима и програмима за српски језик и планираним активностима у вртићима (Упознавање учесника са постојећом ситуацијом затупљености лексичких садржаја у наставним плановима и програмима за српски језик, у тематским и оперативним плановима учитеља и наставника српског језика). 2. Дечја лексика (Упознавање ученика са основним појмовима важним у настави лексике) 3. Значење речи (Како ученици могу тумачити речи и шта је правилно тумачење? Уочавање разлике између значења и смисла речи као субјективног аспекта значења). 4. Непознате речи и олакшице у њиховом тумачењу (Презентација фреквенцијске листе непознатих речи у текстовима читанки и говору наставника). 5. Реч као енергија и лек (Значај познавања речи матерњег језика и уочавање позитивног и негативног утицај речи на развој личности детета). 6. Реч у изражавању (Усвајање основних медијских правила као помоћ васпитно-образовном процесу, учењу и коришћењу речи матерњег језика). 7. Реч у говору и писању (Учење начинима изговарања речи у реченици, уочавања и истицања битне речи у реченици и реченице у тексту). 8. Реч у функцији ослобађања личности наставника и ученика (Учење начина стицања сигурности, самопоуздања и јасноће у усменом изражавању). 9. Нове методе лексичких вежбања (Осмишљавање нових лексичких садржаја и примена нових приступа њиховој обради и вежбањима средства – папир А4, текстови са моделом, упутством и задацима, Речник МС). 10. Поступци праћења лексичких способности ученика (Како препознати које речи ученик не познаје, не зна њихово значење; Одређивање нивоа лексичког знања ученика). 11. Планирање лексичких садржаја у оријентационим, тематским и оперативни плановима за српски језик (Начини планирања лексичких садржаја). 12. Лексички садржаји у вананаставним активностима (Могућности учења тумачења значења речи и богаћења речника ученика у ваннаставним активностима, средства – текстови из читанки, Речник МС, текстови са упутствима облик рада). 13. Лексичке игре и такмичења (Упознавање са начинима и врстама лексичких игара и могућностима њиховог организовања). 14. Начини и израде дечјих речника непознатих речи (Начин израде дечјих речника непознатих речи). 15. Евалуација програма.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)