logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

791 Републички зимски семинар Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Републике Србије, Студентски трг 3, 11000 Београд
КоординаторБошко Сувајџић, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 011/328-55-06
АуториБошко Сувајџић
РеализаториБошко Сувајџић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Вељко Брборић
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији, њихово упознавање са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и развијање свести о континуираном усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне литературе
Специфични циљевиПодстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...) облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности
Садржај и активности Актуелне теме из области српског језика, књижевности и језичке културе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)