logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

790 Организација, садржаји и начини рада са талентованим ученицима у области Српски језик и књижевност Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за таленте БЕОГРАД 2, Устаничка 64, 11000 Београд
КоординаторНикола Срзентић, talenti10@open.telekom.rs, 011/243-13-13, 064/423-37-34
АуториНикола Срзентић, Данијела Андрејић, Сања Благојевић Бошковић
РеализаториДанијела Андрејић, Соња Бањац, Зона Мркаљ, Миодраг Павловић, Сања Благојевић Бошковић
Општи циљевиУтврдити облике рада, теме и специфичне садржаје у редовној и додатној настави српског језика и слободним активностима, као и начин њихове обраде
Специфични циљевиПодстицати развој постигнућа талентованих ученика у складу са описом стандарда на напредном нивоу; Ускладити принцип индивидуализације у настави са потребама диференцираног приступа и фронталног облика рада
Садржај и активности 1. Припремање и коментарисање теста на основу којег се одређује ученичка посебна надареност и таленат. 2. Планирање индивидуалног рада са талентима и посебности укључивања таквих ученика у редовну наставу. 3. Додатни рад у настави српског језика и књижевности. 4. Подстицање оригиналног стваралаштва талентованих ученика и начини усавршавања њиховог стваралачког потенцијала. 5. Упућивање ученика у истраживачки рад преко рада на пројектима из српског језика и књижевности.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)