logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

79 Превенција и инклузија кроз форум-театар Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 2
ИнституцијаОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Саве Немањића 2, 34000 Крагујевац
КоординаторСветлана Андријанић, amdanko@ptt.rs, 034/365-800, 064/278-91-50
АуториСветлана Андријанић
РеализаториЗорица Милетић, Светлана Андријанић
Општи циљевиЕдуковати наставнике да користе форум-театар за превентивно деловање на ученике у сузбијању насиља, превенцији болести зависности, као и да укључују децу са тешкоћама у развоју у редован васпитно-образовни рад (оснаживање личности и преузимање одговорности)
Специфични циљевиДемократизација друштва, већа толерантност, инклузија, јачање личности ученика, преузимање одговорности за сопствени живот, кроз форум-театар (интерактивно позориште, партиципативну драму)
Садржај и активности 1. Форум театар (историјат, развој, специфичности, циљне групе). 2.Позоришне игре (загревање, размрдавање, поверење, позориште статуа, вежбе за глумце). 3.Креирање представе (превенција и инклузија). 4. „Врућа столица“. 5.Улога џокера и правила игре. 6.Извођење представе (превенција и инклузија).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)