logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

786 Лексичко-силабички модел у настави акцената Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаФилолошка гимназија, Каменичка 2, 11000 Београд
КоординаторАлександра Антић, aleksandrasaska@eunet.rs, 011/213-30-47, 064/257-84-70
АуториАлександра Антић
РеализаториАлександра Антић
Општи циљевиПодизање степена познавања и неговања стандардне језичке акценатске норме, пре свега у наставном процесу, али и у социјалном домену говорне културе
Специфични циљевиОспособљавање полазника за усвајање лексичко-силабичког модела у настави акцената и неговање акценатске норме књижевног језика
Садржај и активности 1. О особеностима новоштокавске акценатске норме и правилима за акцентовање речи – лексичко-силабичка метода за усвајање акцента речи, примена таквог модела у остваривању садржаја наставног програма акценти. 2. Вежбе и решавање задатака (решавање, у групама, задатака на радном материјалу један у којем је примењен представљени модел, извештавање о успешности решавања заатака; састављање нових задатака уз примену лексичко-силабичког модела на радном материјалу два). 3. Дискусија и коментарисање задатака.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)