logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

785 Лако из четвртог у пети разред Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво - Сврљиг, Радетова 25, 18420 Сврљиг
КоординаторНаташа Ћирић, natkic67@yahoo.com, 018/217-497, 064/219-15-97
АуториЖилијета Кривокапић, Наташа Ћирић, Лидија Петковић, Сања Златановић
РеализаториНаташа Ћирић, Лидија Петковић
Општи циљевиУнапређивање васпитно-образовног рада и повећање његове укупне ефикасности; Оспособљавање наставника за нове облике учења заснованих на савременим теоријама; Предочавање језичких знања у савременим комуникацијским приликама; Развијање способности уочавања и отклањања недоумица; мотивација за професионално усавршавање; Развијање компетентности учитеља и наставника у наставном процесу
Специфични циљевиУнапређивање васпитно-образовне праксе; Иновирање и уједначавање приступа наставним садржајима; Иновирање у приступу ученицима; Усаглашавање захтева у писаној и говорној култури у предметној и разредној настави; Подстицање учитеља и наставника на размену искустава и критичко сагледавање сопствених искустава; Превазилажење неусаглашености у приступу градиву четвртог и петог разреда
Садржај и активности Први тематски део: 1. Проблеми ученика у вези са градивом српског језика; 2. Разлике у приступу градиву у четвртом и петом разреду; 3. Разлике у терминологији која се користи у четвртом и петом разреду; 4. Разлике у приступу градиву у говорној и писаној култури; 5. Разлике у оцењивању. 6. Радионице се односе на г наведену проблематику – Утврђивање постојећих разлика кроз анкету; Разменa искустава између учитеља и наставника у оквиру дискусије; Кораци у превазилажењу неусаглашености; Решавање проблема на више начина; Превазилажење разлика у говорној култури; Превазилажење разлика у писаној култури; Превазилажење разлика у оцењивању. Други тематски део: 1. Проблеми које ученик има при преласку са разредне на предметну наставу; 2. Проблеми ученика због преласка са наставе са учитељем на наставу са наставницима; 3. Улазак у потпуно нову и непознату ситуацију и неизвесност; 4. Могући проблеме наставника у току наставног процеса у вези са односом наставник-ученик. 5. Радионицe: И ми смо били деца; У туђим ципелама. 6. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)