logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

784 Комплексна метода у настави почетног читања и писања Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечансака 6, 11000 Београд
КоординаторПетар Анокић, petar.a@sbb.rs, 011/324-53-85, 064/860-54-62
АуториМирослав М. Маринковић, Горица Ивановић
РеализаториЗорица Вукајловић, Горица Ивановић
Општи циљевиОснаживање и унапређивање компетенција учитеља за индивидуализoвани приступ у почетној настави читања и писања
Специфични циљевиДа комплексном методом у настави почетног читања и писања деца усвоје слова и савладају технике читања и писања са разумевањем прочитаног и написаног
Садржај и активности 1. Припрема и реализација прве и друге етапе примене комплексне методе (Упознавање са илустрованом разредном словарицом и индивидуалним ученичким словарицама – начином употребе (именовање и читање слова); Упознавање и оспособљавање полазника семинара са облицима рада прве и друге етапе; анализа ученичких свезака ранијих генерација; дискусија). 2. Трећа етапа комплексне методе – обрада штива прве збирке и графичка припрема за писана слова (Настава почетног писања писаним словима применом Радне свеске за писана слова; Берза идеја; усвајање садржаја правописа и граматике кроз примере; Анализа и израда плана и програма за ову област; анализа ученичких свезака). 3. Развијање логичког читања путем друге збирке штива са диференцираним задацима – примена четврте етапе комлексне методе (Анализа и прављење плана и програма применом четврте етапе; Анализа и писање сценарија за час – сплет активности, артикулација часа; анализа ученичких свезакa; Процењивање и оцењивање исхода, препознавање типичних грешака у писању писаног текста путем примера; панел дискусија). 4. Eвалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)