logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

782 Ка савременој настави српског језика и књижевности II Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторВељко Брборић, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 063/841-31-92
АуториБошко Сувајџић, Вељко Брборић
РеализаториМиодраг Павловић, Милорад Дешић, Милан Стакић, Душка Кликовац, Весна Ломпар, Рајна Драгићевић, Вељко Брборић, Александар Милановић, Ана Батас, Зона Мркаљ, Душан Иванић, Љиљана Бајић, Бошко Сувајџић, Мило Ломпар, Зорица Несторовић, Славко Петаковић, Милан Алексић, Миодраг Павловић, Тања Ракић, Оливера Радуловић, Љиљана Петровачки, Бранка Јакшић Провчи, Валентина Питулић
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији
Специфични циљевиУпознавање наставника са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и развијање свести о континуираном усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне литературе
Садржај и активности 1. Теме које се односе на језичку културу у наставном процесу – говорне и писмене вежбе у настави, правопис српскога језика, функционални приступ синтакси. 2. Лексика и фразеологија у настави, акценат српског језика, морфологија и творба речи, историја књижевног језика у настави. 3. Теме из књижевности – методички приступ књижевном делу, тумачење епске и лирске песме у настави, тумачење приповетке, тумачење романа и драмског дела, методички приступ епохи и правцу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)