logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

780 Интерпункција реченице у српском језику Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗадужбина Илије М. Коларца, Студентски Трг 5, 11000 Београд
КоординаторОлгица Стефановић, predavanja@kolarac.rs, 011/328-24-67, 060/150-88-98
АуториДушка Кликовац, Балша Стипчевић
РеализаториДушка Кликовац, Балша Стипчевић
Општи циљевиПодизање степена познавања норми стандардног језика, будући да је стандарднојезички систем сам по себи веома сложен.
Специфични циљевиОспособљавања полазника за правилно писмено изражавање, неговање писмености и писане културе, усавршавање наставе српског језика и за редиговање текстова
Садржај и активности 1. Уводна излагања – интерпункција реченице у српском језику. 2. Принципи интерпункције, интерпункцијска правила за писање запете, двотачке, црте (разлике између црте и цртице); случајеви употребе тих знакова које правопис није предвидео. 3.Вежбе – интерпунгирање одабраних текстова на припремљеном радном материјалу (готови текстови – исечци из новина, часописа и књига).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)