logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

78 Превентивни карактер верске наставе Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаЧовекољубље, Добротворни фонд Српске Православне Цркве, Др Иве Поповића Ђанија 4, 11000 Београд
КоординаторДраган Макојевић, covek@eunet.rs, 011/367-29-70, 063/328-075
АуториЗорана Гајић, Марија Вранешевић, Владан Југовић, Мила Паунић, Љиљана Богавац, Споменка Ћирић-Јанковић
РеализаториВладан Југовић, Споменка Ћирић Јанковић, Љиљана Богавац, Мила Паунић
Општи циљевиРазвијање осетљивости за проблематику адолесцентних криза и оспособљавање вероучитеља за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци, насиља и ширења HIV/сиде
Специфични циљевиПромоција сарадње у горе наведеним областима међу вероучитељима из различитих цркава и верских заједница у Србији
Садржај и активности 1. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци, насиља и ХИВ/сиде (за наставнике верске наставе). 2. Мотивисање вероучитеља за конкретно делање.
Семинари се састоје од шест сесија. Уз предавања, за учеснике семинара припремљен је и стручан материјал, презентација нових статистичких података у вези са темом семинара, као и други пратећи материјал.
3.Евалуацију (путем анонимних упитника.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника15
Трајањедва дана (12 бодова)