logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

779 Иновације у настави српског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЗадужбина Илије М. Коларца, Студентски Трг 5, 11000 Београд
КоординаторОлгица Стефановић, predavanja@kolarac.rs, 011/328-24-67, 060/150-88-98
АуториДушка Кликовац, Весна Ломпар
РеализаториДушка Кликовац, Весна Ломпар
Општи циљевиУсавршавање и осавремењивање наставе српског језика
Специфични циљевиПрограм подразумева коришћење лингвометодичких прeдложака који треба да буду подстицај да се освежи настава граматике новим решењима која ће заинтересовати ђаке и олакшати им усвајање новог градива
Садржај и активности 1. Употреба вицева и афоризама у настави српског језика. 2. Графичко обликовање задатака из граматике; илустрације као део задатака. 3. „Језичке мозгалице“– посебан тип логичких задатака из граматике. 4. анализа и самосталан рад полазника семинара на радном материјалу (одабир шале или креирање шале за одговарајућу област граматике).5. Провера усвојености садржаја програма. 6. Евалуација програма семинара.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)