logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

778 Иновације у настави књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторИвана Трбојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/263-93-44
АуториЉиљана Бајић
РеализаториЉиљана Бајић, Зона Мркаљ, Миодраг Павловић
Општи циљевиУпознавање наставника са новим приступима тумачењу књижевноуметничког текста
Специфични циљевиОстваривање интерпретације књижевног текста увидом у читалачке компетенције ученика; Коришћење медија и Интернета у настави књижевности.
Садржај и активности Подстицање креативних дијалога поводом различитих пројеката за истраживачко читање; групни рад у методичким радионицама. Теме: 1. Читалац и текст у савременој настави књижевности. 2. Савремени приступи интерпретацији књижевноуметничког текста (рецепцијски, наратолошки…). 3. Коришћење медија и интернета у настави књижевности.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (7 бодова)