logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

777 Електронским учењем до креативне наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 5,6
ИнституцијаТехничка школа „9. мај“, Краља Петра I 2, 21400 Бачка Паланка
КоординаторЈугослава Лулић, jululic@hotmail.com, 064/134-03-18
АуториЈугослава Лулић, Славица Гомилановић
РеализаториСнежана Марковић, Југослава Лулић, Славица Гомилановић, Нада Пуртић, Драгица Грађин
Општи циљевиУпознавање са могућностима примене ИКТ у настави српског језика и књижевности и страних језика; развијање дигиталних компетенција наставника
Специфични циљевиРазвијање свести о промењеној улози наставника и ученика у XXI веку; усвајање основних знања о електронском учењу и алатима за ел. учење; Развијање педагошких вештина потребних за рад са дигиталном генерацијом; Оспособљавање за израду наставне јединице или теме уз функционалну примену једног или више изучаваних алата
Садржај и активности 1. Настава у XXI веку – нова улога наставника и ученика, електронско учење, дидактичко-методичке основе примене ИКТ у настави српског језика и књижевности и страних језика. 2. Интернет као средство комуникације и интеракције у настави, алати за електронско учење и њихова примена у настави језика и књижевности (блог, електронски портфолио, концептуалне мапе, вики, Хот-потејтос), трендови у образовању везани за електронско учење.
Циљна групанаставници/професори разредне наставе, наставници/професори предметне наставе – основне школе, професори предметне наставе – гимназије, професори предметне наставе – средње стручне школе, наставници/професори у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, сарадници, педагошки асистенти и помоћни наставници, стручни сарадници, директори/помоћници директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)