logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

775 Активна настава српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаФилолошка гимназија, Каменичка 2, 11000 Београд
КоординаторДушко Бабић, dusko.babic@yahoo.com, 011/252-63-62, 064/645-46-47
АуториДушко Бабић, Ђина Ђелмаш
РеализаториДушко Бабић, Ђина Ђелмаш
Општи циљевиЈачање компетенција наставника у примени савремених метода наставе; Професионално оснаживање наставника за мотивисање ученика; Подстицање креативности наставника
Специфични циљевиПодстицање креативности наставника; Размена искустава о примени добрих и успешних наставних метода и стратегија у настави српског језика и књижевности
Садржај и активности 1. Појам и претпоставке активне наставе. 2. Методе активне наставе српског језика и књижевности (примери из програма основне и средње школе). 3. Улога уџбеника у креирању активне наставе. 4. Додатни рад у настави књижевности 5. Оцењивање као фактор активне наставе.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)