logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

774 Oд открића до дефиниције – збирне и градивне именице Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториВеран Станојевић, Ана Лукић
РеализаториАна Лукић, Мирјана Бојичић
Општи циљевиСтварање интердисциплинарних веза у изградњи појмова као предуслов за трајно стицање знања
Специфични циљевиПримена савремених метода (метода контрастирања) ради указивања на специфичности појмова који се обрађују у односу на друге појмове
Садржај и активности Уводни део – циљеви семинара. 2. Дефинисање и објашњавање значења градивних и збирних именица са више аспеката (значај који на развој аналитичког мишљења код деце може имати размишљање о језичком изражавању категорија бројивог и небројивог; градивне и збирне именице у српском језику су облици испољавања категорије небројивог, те да њихово савладавање подразумева претходно разграничење опредмећеног и неопредмећеног света). 2. Примери из праксе (решавање теста обнављање знања из ове области; решења задатака и анализа; презентовање радова истраживања – збирне и градивне именице, које је спровео аутор семинара). 3. Радионица – Писање сценарија за час (Уводно излагање о писању сценарија; случајним избором учесници ће бити подељени у групе. Теме које се обрађују су: збирне и градивне именице кроз интегративно учење; збирне и градивне именице у корелацији са другим предметима – математика, свет око нас, народна традиција...; презентација радова, дискусија и коментари водитеља). 4. Радионица – Креативна учионица (Учесници се игром „Помешај се“, случајним избором деле у групе: прва група ће бити посластичари, друга група уметници – вајари, сликари, трећа група саставља тематски квиз и четвта група пише песме или приче у вези са обрађеном темом; презентације радова и коментари водитеља). 5. Задаци за практичан рад учесника (Задатак за учеснике је да у року од месец дана ураде истраживање о теми збирне и градивне именице; резултате истраживања шаљу на е-mail водитеља analukic70@open.telekom.rs . 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника16-25
Трајањедва дана (12 бодова)