logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

772 Усмени испити – извођење и оцењивање Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториЉубинка Динић, Наташа Стојановић
РеализаториЉубинка Динић, Мирослав Станчић, Зорица Костић
Општи циљевиУсвајање савременог приступа развијања кључних компетенција ученика и развијање компетенције за извођење и оцењивање усмених одговора на испитима
Специфични циљевиСтицање теоријске основе о формама усмених испита; Унапређивање знања и вештина у процесу извођења и оцењивања; Мотивисање за примену у пракси
Садржај и активности 1. Програм семинара. 2.Теоријска основа (разговор о досадашњим искуствима; представљање теоријске основе, учесници у групама развијају листе за проверу плана извођења усменог испита). 3. Испит из угла испитних кандидата (представљање теоријске основе кроз презентацију; oпрезентација примера из праксе, дискусија и закључци). 4. Проблем постављања питања на усменом испиту (на основу текст водича, учесници семинара, у групама, обрађују теме методом експертске слагалице – погрешне форме питања, како помоћи код потешкоћа у давању одговора, фактори који утичу на оцењивање, принцип „дати шансу“ – израђују плакат за своју тему). 5. Састављање ситуацијских задатака за усмени испит (модератор представља основне принципе за израду ситуацијског задатка; учесници у групама израђују ситуацијске задатке; чесници у групама израђују критеријуме и индикаторе за проверу квалитета задатака). 6. Начела оцењивања за усмени испит (учесници развијају листе за оцењивање усмених одговора). 7. Извођење усменог испита са оцењивањем (извођење усменог испита, израда предлога мера за оптимизацију). 8. Проверене компетенције на усменом испиту (учесници раде на извођењу проверених компетениција кроз пројектни рад). 9. Евалуација програма.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника16-25
Трајањедва дана (16 бодова)