logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

771 Управљање тржишним променама у туризму и хотелијерству Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториСлободан Унковић, Крунослав Чачић, Јован Попеску, Весна Спасић, Слободан Черовић, Радмила Живковић, Ангелина Његуш, Никица Радовић, Ивана Брдар, Данијел Павловић
РеализаториСлободан Унковић, Крунослав Чачић, Јован Попеску, Весна Спасић, Слободан Черовић, Радмила Живковић, Ангелина Његуш, Никица Радовић, Ивана Брдар, Данијел Павловић
Општи циљевиФормирање и развој знања; Едукација и информисање учесника
Специфични циљевиИнтердисциплинарни приступ наставним темама; Подстицање на самостално стварање и стално праћење збивања у струци
Садржај и активности 1. Савремени трендови на међународном и домаћем туристичком тржишту и утицај процеса глобализације пословање. 2. Стратегијски раст и развој хотелских предузећа на туристичком тржишту. 3. Промене у структури туристичке тражње и нови приступи туроператора креирању и дистрибуцији туристичких аранжмана самостално или кроз процес интеграције. 4. Савремени концепти управљања туристичком дестинацијом ради обезбеђења њеног одрживог развоја. 5. Понашање и заштита потрошача на туристичком тржишту. 6. Информациони системи као подршка пословању у туризму и хотелијерству и управљању туристичком дестинацијом.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)