logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

77 Породични распоред у раду с агресивном и хиперактивном децом основношколског узраста Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаОШ "Мајка Југовића", Градски Парк 9, 11080 Земун
КоординаторСанела Фековић, sanela.fekovic@gmail.com, 062/604-700, 063/253-487
АуториВладица Илић
РеализаториВладица Илић, Маја Мандић Марковић, Весна Живановић, Илинка Милетић, Санела Фековић, Цица Станић
Општи циљеви1. Оснаживање наставника да управљају одељењем; 2. Повећање компетенције наставника за смањивање и решавање проблема; 3. Сагледавање кроз концепт породичног распореда (ПР) важности и утицаја друштвених и породичних односа као узрочника проблема
Специфични циљеви1. Упознавање полазника с концептом ПР-а; 2. Обучавање полазника да препознају узроке проблема у којој је позицији дете у групи и зашто; 3. Сензибилизовање за коришћење принципа ПР-а у функцији смањења проблема
Садржај и активности 1.Теоријски увод – концепт породичног распореда по Берту Хелингеру.
2. Дефинисање основних појмова – хиперактивност и агресивност. 3. Сагледавање важности и утицаја социјалних и породичних односа на агресивно и хиперактивно понашање код ученика. 4. Основни елементи рада с децом – игра, релаксација, имагинација, прављење мобила. 5. Демонстрација и основне технике рада с породичним распоредом. 6. Увежбавање техника и вештина породичног распореда на конкретним примерима.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)