logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

769 Управљање и основно програмирање КУМА типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
Институција"Политехника" - школа за нове технологије, Булевар Зорана Ђинђића 152а, 11000 Београд
КоординаторЈован Милетић, mileticj@gmail.com, 060/277-50-58
АуториЈован Милетић, Драган Димитријевић, Милан Милосављевић
РеализаториЈован Милетић, Драган Димитријевић, Милан Милосављевић
Општи циљевиПовећање нивоа знања и вештина у имплементацији нових технологија; Развијање способности за реализовање наставе из области КУМА
Специфични циљевиНадоградња стечених знања и вештина у програмирању КУМА; Стицање практичних искустава, вештина и знања у програмирању и управљању КУМА
Садржај и активности 1. Упознавање са програмирањем и управљањем КУМА. 2.Рад са тастатуром упр. јединице и уносом података. 3. Начини рада упр. јединице (ручни, аутоматски, инкрементални, реф. тачка, рад упр. јединице у међумеморији). 4. Дефинисање значајних тачака КУМА. 5. Преднамештање алата на машини и ван машине. 6. Мерење и уношење корекција алата. 7. Писање програма за мање сложене делове, употребом елементарних функција за кретање алата. 8. Подешавање КУМА машине за рад по програму добијеном ручним програмирањем. 9. Израда радног дела на машини.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника10
Трајањетри дана (24 бода)