logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

768 Унапређивање тестова Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториЉубинка Динић, Наташа Стојановић
РеализаториЉубинка Динић, Мирјана Киш Марјанов
Општи циљевиУнапређење знања и вештина наставника у процесу оцењивања ученика у тестирању
Специфични циљевиУнапређивање знања наставника за израду задатака свих нивоа и димензија и модела решења, уз избор типа задатака зависно од компетенција
Садржај и активности 1.Програма семинара. 2. Тест по новој парадигми учења. 3. Квалитативно усавршавање у тестирању. 4. Оптимизација теста. 5. Модел решења у више димензија.
6. „Мини“ и „дуги“ ситуирани задаци. 7. Избор типа задатака за проверу компетенција – кључ успеха у процени постигнућа. 8. Задаци са „потенцијалом“. 9. Евалуација програма.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника16-25
Трајањедва дана (16 бодова)