logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

767 Унапређење наставе пољопривредне технике Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаСредња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор, Хаџића Светића 18, 25000 Сомбор
КоординаторЉубица Прибић-Петровић, sspolskosom1@ptt.rs, 025/482-388
АуториЈово Ћато
РеализаториЈово Ћато
Општи циљевиУнапређивање стручних знања, вештина и способности наставника средњих пољопривредних школа, неопходних за остваривање циљева и исхода образовања.
Специфични циљевиУпознавање наставника са најновијим конструкцијама трактора, прикључних машина и комбајна; Овладавање новим методама одржавања радне исправности пољопривредне технике; Оспособљавање да сложене конструкције и сложене функције појединих система пољопривредне технике приближе ученицима; Оспособљавање за изналажење оптималних наставних садржаја којима ће се најефикасније реализовати задати циљеви и исходи; Оспособљавање за коришћење савремене пољопривредне технике у практичној настави и пољопривредној производњи
Садржај и активности 1. Конструкције, принципи рада и тенденције развоја пољопривредне технике у воћарству. 2. Конструкције, принципи рада и тенденције развоја пољопривредне технике у ратарству. 3. Аутоматизација пољопривредне технике (примена стандарда „ISO 11783“. 4. Уређаји и технике наводњавања. 5. Биогорива. 6. Руковање, подешавање и одржавање пољопривредне технике (трактори, прикључне машине и комбајни различитих произвођача).
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)