logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

766 Стручно усавршавање и теорија: Туризам и маркетинг, туристичке агенције и хотелско пословање Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаСредња туристичка школа, Отона Жупанчића 4, 11070 Нови Београд
КоординаторЉиљана Трипковић, bruna.mardjonovic@kulturkontakt.or.at, 011/260-72-86, 063/389-848
АуториЈелена Чеперковић, Љиљана Трипковић, Весна Тодоровић, Неранџа Јовичић, Светлана Ристановић, Дејан Стефановић, Братислав Пејић
РеализаториЈелена Чеперковић, Љиљана Трипковић, Весна Тодоровић, Неранџа Јовичић, Светлана Ристановић, Дејан Стефановић, Братислав Пејић
Општи циљевиОспособљавање учесника за употребу савремених метода и техника у настави и правилно спровођење матурског испита за смер Туристички техничар
Специфични циљевиУпознавање учесника са структуром поглавља приручника Туризам и маркетинг и практичном израдом задатака на матурском испиту;
Садржај и активности Појмовно одређење термина/синтагме модуларна настава (модул, исходи и циљеви учења). 2. Демонстрација најчешће коришћених метода у настави туризма и маркетинга (грудва снега, мапа ума, позиционирање, играње улога). 3. Представљање поглавља из приручника „Туризам и маркетинг“ активним методама. 4. Израда програма и калкулације цена тродневног туристичког путовања. 5. Презентација програма и калкулације туристичког путовања. 6. Евидентирање хотелских услуга у пословне књиге и обрасце. 7. Презентација евидентирања хотелских услуга у пословне књиге и обрасце. 8. Симулација екстерне и интерне комуниције у хотелу. 9. Резимирање садржаја семинара методом осветљавања; Дискусија – коверте са питањима учесника; Евалуација (четири ћошка); Попуњавање евалуационих листова; Закључци и информације о наставку сарадње.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника18
Трајањетри дана (24 бода)