logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

765 Стручно усавршавање за реалистички приказ повреда, обољења и стања Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаМедицинска школа Ужице, Немањина 148, 31000 Ужице
КоординаторБиљана Костић, ssmedskouzi1@ptt.rs, 031/512-694, 064/291-60-67
АуториMилица Митровић
РеализаториБиљана Костић, Mилица Митровић, Драгана Драгољевић
Општи циљевиПовећање стручне компетенције наставника здравствене струке и лица која се баве првом помоћи, за примену технике реалистичког приказа повреда, стања и обољења, у настави прве помоћи и обуке активиста Црвеног крста
Специфични циљевиУнапређивање теоријских знања и практичних вештина из реалистичког приказа повреда, обољења, стања и развијање вештина за ликовно приказивање повреда, унапређивање методологије обуке
Садржај и активности 1. Реалистички приказ повреда и обољења као саставни део наставе прве помоћи. 2. Припрема материјала за ликовно приказивање одређених повреда, обољења и стања (маса за обликовање рана, течна и крем крв, вештачка кожа...). 3. Услови за избор маркиранта. 4. Ликовно приказивање и симулирање крварења и начин шминкања. 5. Ликовно приказивање и симулирање повреда и стања и начин шминкања. 6. Ликовно приказивање и симулирање повреда костију и зглобова и начин шминкања.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)