logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

764 Симулација, анализа и пројектовање електричних кола помоћу програма Еlectronics Workbench (EWB) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЕлектротехничка школа „Стари град“, Високог Стевана 37, 11000 Београд
КоординаторНенад Петровић, nploewenstein@gmail.com, 011/263-20-45, 064/225-11-60
АуториНенад Петровић, Душан Поповић
РеализаториБојана Вукомановић, Раде Дерета, Ненад Петровић, Бранко Владић, Душан Поповић, Стеван Перлић, Александра Томић
Општи циљевиУнапређивање знања, вештина и способности наставника за побољшано остваривања циљева и исхода образовања – функционално едукован ученик. Сарадња школе са привредом
Специфични циљевиУнапређивање знања из електротехнике и повезивање наставе са развојном и производном праксом; Корелација предмета електротехничке групе, практичне наставе, физике и математике; Развијање способности предавача за примену симулационих апликација за иновирање вежби у настави. Популаризовање симулационих метода
Садржај и активности 1.Увод у програм Electronics Workbench (EWB). 2. Радно окружење програма EWB. 3. Електронски елементи, кола и уређаји обухваћени програмом EWB. 4. Основни принципи рада. 5.Редослед поступака приликом цртања електричне шеме. 6. Моделовање електричних уређаја програмом EWB. 7. Пројектовање електричних кола помоћу програма EWВ. 8. Анализа електричних кола помоћу програма EWВ. 9. Моделовање и анализа електронских и енергетских кола помоћу програма Multisim AD V.10 free edition.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника18
Трајањедва дана (16 бодова)