logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

762 Савремени приступ у креирању и оцењивању тестова знања Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториБиљана Миловић, Небојша Јелисавчић, Имре Зомбори, Ана Петрович, Драгана Радовић, Раденко Марковић
РеализаториРаденко Марковић, Небојша Јелисавчић, Александра Бакрач, Стеван Спајић, Вукица Вељовић Морача, Биљана Миловић, Радмила Николић, Драган Петровић, Имре Зомбори, Ана Петрович, Живорад Младеновић, Јелена Јаћимовић, Зорица Караилић – Шибалић, Јовица Јевтић, Дејан Пејчић, Саша Манић, Сретен Јовић
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника у процесу објективног и валидног оцењивања ученика применом савременог приступа изради задатака знања
Специфични циљевиСтицање вештине у изради задатака знања, кључа решења и бодовања; Увођење савременог приступа у изради задатка знања на различитим нивоима тежине
Садржај и активности 1. Зашто нови вид оцењивања? 2. Приказивање филма Промена парадигме (дискусија и анализа). 3. Шта оцењујемо (представљање потребе за израду задатака знања; веза измеђинаставног програма, наставног процеса и оцењивања – теоријско знање, активно знање, деловање, кључне компетенције). 4. Како оцењујемо постигнућа ученика (како оцењивати теоријско знање, активно знање, деловање, кључне компетенције? презентација, дискусија, оцењивачки микс – представљање видова оцењивања) 5. Креирање задатака знања затвореног облика и шта њима оцењујемо; представљање Блумове таксономије; утврђивање предности и недостатака затворених задатака знања; учесници у групама развијају затворене задатаке – задаци вишеструког избора, задаци повезевања и задаци уређивања; презентација, дискусија и закључци). 6. Израда кључа решења и бодовање задатака затвореног облика (представљање критеријума за бодовање задатака; учесници израђују кључ решења и бодују задатке; презентација, дискусија и закључци). 7. Креирање задатака знања отвореног облика (представљање задатака знања отвореног облика; указивање на домашај задатака знања отвореног облика; креирање задатака знања отвореног облика на различитим нивоима Блумове таксономије; презентација задатака и анализа). 8. Модел решења и бодовање отворених задатака (учесници израђују кључ решења и бодују задатке; оптимизација; презентација, дискусија; дискусија о разликама у изради кључа решења, бодовања и оптимизације затворених и отворених задатака знања). 9. Састављање теста знања (фазе у изради теста знања; састављање теста знања; оптимизација теста знања). 10. Евалуација програма (разговор о могућности примене задатака знања у настави; повратне информације учесника о очекивањима; повратне информације о квалитету програма; вредновање путем типског упитника ЗУОВ-а.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)